Oddekalv knuste BMW foran den tyske ambassaden

Vindkraftmotstandere tar i bruk storslegga. Norges Miljøvernforbund med leder Kurt Oddekalv i spissen demonstrerte Mandag formiddag mot at tysk industri er med på å rasere Norge med intens vindkraftutbygging. Miljøorganisasjonen hadde en demonstrasjon foran den tyske ambassaden der de matrakterte en BMW, et symbol på tysk kvalitet, og bygget i Bayern, der Stadtwerke München har sitt hovedkvarter.

Kurt Oddekalv, leder i Norges Miljøvernforbund har plantet pigghakken i panseret på BMW’en under demonstrasjonen mot vindkraft foran den tyske ambassaden. Foto: NMF

Dette er en demonstrasjon for å få oppmeksomhet rundt hvor mye vindkraftindustrien ødelegger norsk natur helse og dyreliv. Tyskland er det landet som har flest eierinteresser og aktiviteter knyttet til raseringen av Norge. Stadtwerke München er en av de største aktørene. Knusingen av BMW’en er en klar melding til de få som ødelegger for mange mennesker i Norge. Vi demonstrerer ikke mot det tyske folk, de er våre allierte, sier Kurt Oddekalv.

Tyske bedrifter er sterkt inne i utbyggingen av vindkraft i Norge, både på eiersiden og som utstyrsleverandører. Dette er tidenes største og mest ødeleggende energiprosjekt som konsumerer mer av det norske landskapet enn noe tidligere i historien. Urørt villmark og unike naturområder omgjøres nå, med gravemaskiner og dynamitt om til gigantiske støyende industriinstallasjoner. Som energiløsning ødelegger den den norske energiforsyningen med ustabil kraft og med et underrapportert og skjult klimakostnad som også gjør dette til et svært dårlig klimaprosjekt. Store arealer skog hogges ned og myrer graves opp, dreneres og fylles igjen med pukk og stein. I stor grad blir vindkraftanleggene faktisk liggende som en ren klimabelastning.

Det tyske «energiwende» har fått seg en alvorlig knekk. Det var ikke så rosenrødt som de hadde forespeilet allikevel. Mens utbyggingen av vindkraft har stagnert i Tyskland av åpenbare grunner, som økt motstand og også på grunn av energiens kostbare og ustabile vesen, så ser tyske bedrifter sitt snitt til å tjene gode penger i det norske landskapet. Her får de både subsidier og en forvaltning som i altfor stor grad tar hensyn til kyniske næringsinteresser, mens enkeltmennesker, lokalsamfunn og naturmangfoldet ofres.

Tysk neokolonialisme

Som gamle tiders kolonimakter utøver den tyske staten en form for kolonivirksomhet der de ved bruk av makt og pressmidler utbytter Norge for naturressurser via sitt lands private selskaper. Med tanke på den Tyske statens press mot norske myndigheter er det lett å dra parallellene til tidligere tiders kolonimakter, England og Nederland, der Det britisk-ostindiske kompani styrte store deler av Englands kolonier og handel med disse, og Nederland det samme gjennom Det nederlandske ostindiske kompani og Det nederlandske vestindiske kompani.

På samme måte brukes de tyske selskapene Prime Capital AG, Aquila Capital GmbH og det offentlige eide Stadtwerke München til å håndtere Tysklands koloniinteresser.

Kolonialisme er når riker eller stater erobrer, kontrollerer og utnytter et område som er utenfor deres egentlige territorium (område). De nye områdene kalles kolonier. De som skaffer seg kolonier kalles kolonimakter.

Kolonialisme skiller seg fra kolonisering. Kolonisering er når grupper av mennesker flytter ut på eget initiativ eller en gruppes initiativ for å drive jordbruk eller handel. Kolonialisme handler om land, riker eller stater som oppretter kolonier som de styrer og utnytter.

Neokolonialisme eller nykolonialisme er en nyere form for kolonialisme hvor en nasjonalstat dominerer en annen nasjonalstat og utnytter ressursene der uten å direkte kontrollere området.
https://snl.no/kolonialisme

Kolonimakten Tyskland presser norske myndigheter

At den tyske statens forhold til Norge kan beskrives som en form for neokolonialisme ble svært klart da Tysklands ambassadør i Norge, Alfred Grannas sendte epost til den norske stat ved Olje- og energidepartementet (OED) den 26. mars. Det var en ganske utilslørt trussel. Saken dreier seg om Andmyran Vindkraftverk i Nordland der NVE hadde vedtatt utsatt frist og utvidet konsesjonsperiode. Saken ble etter sterke protester og klager omgjort i OED. Andmyran vindkraftverk har gjennom flere år skiftet eiere en rekke ganger, og den tyske fondsforvalteren Prime Capital AG kjøpte 100% av aksjene på vegne av konsernselskapet Prime Scandic S.À.R.L, registrert i skatteparadiset Luxembourg. 26.09.2019.

Nå med nye tyske og luxembourgske eierinteresser viser altså tyske myndigheter makt. Ambassadør Grannas kommer her med en ganske utilslørt trussel mot norske myndigheter:

– Jeg tror ikke at en lang rettsak i krisetidene akkurat nå hadde vært til nytte av noen av partene her. Enda mindre hvis dette igjen starter en diskusjon om en eventuelt risiko for utenlandske investeringer i Norge i energisektoren.

– Tysklands ambassadør i Norge, Alfred Grannas

Dette kan neppe misforstås. Her truer altså den tyske stat Norge med rettssak dersom saken ikke kan løses på annen måte. Ambassadøren skriver videre at han ønsker en dialog omkring saken. Dersom dette ikke fører frem, så venter en lang og kostbar rettsak mot Norge fra Tyskland.

Den tyske arrogansen blir åpenbar når man samtidig som man utbytter Norge for naturressurser for å levere mer strøm til Tyskland betaler danske vindkraftverk for å IKKE produsere energi. Dette er blitt en absurd parodi.

Se videoer og info om det tyske kapasitetsproblemet med vindkraft i artikkel:

Tyskere betaler for at få slukket danske vindmøller, når det blæser https://www.tvmidtvest.dk/midt-og-vestjylland/tyskere-betaler-faa-slukket-danske-vindmoeller-naar-det-blaeser

Ikke første gang Tyskland truer Norge

Det er ikke lengre tilbake enn til da Frøyasaken var oppe til behandling i Kommunal- og arbeidsdepartementet (KMD) i fjor at Tysklands ambassade forrige gang brøt inn i saksbehandlingen før avgjørelsen falt. Møtet med den tyske ambassaden ble holdt hos KMD den 13.06.2019, men fra dette møtet ble det ikke skrevet noe referat, men det er enkelt å legge samme 2 + 2, spesielt i lys av dette brevet fra Tysklands ambassade.

– Men i dag må jeg ta kontakt om et problem, som vi har dessverre ikke for første gang på dagsorden: investeringssikkerhet for utenlandske (her tyske) investorer i energisektoren i Norge.

– Tysklands ambassadør i Norge, Alfred Grannas

Tyske myndigheters aggresjon og innblanding i norske indre anliggender må stoppe. Som miljøorganisasjon ser vi hver dag hvor skakkjørt norsk forvaltning er i vindkraftsaken. Når utenlandske myndigheter på toppen av det hele ved press og trusler ytterligere legger fingen på vektskålen blir det simpelthen for mye.

BMW, Bayerns stolthet

BMW er Bayerns og Tysklands stolthet. Det er symbolsk ettersom det er Bayerns hovedstad München sitt eget energiverk, Stadtwerke München (SWM) som er blant de mest aggressive for utbygging på norsk jord. Paradoksalt så er det samtidig Bayern som har det absolutt strengeste regelverket for utbygging i hele Tyskland, og selv har bevart mest av sitt eget landskap fritt for vindkraft.Dette begrunner de i bl.a hensynet til turisme, støy m.m. De beskytter sitt eget landskap mot utbygging og samtidig insisterer på å bygge ut mest mulig av det de selv ikke vil ha rundt sitt eget stuevindu her i kolonien, Norge.

Det paradoksale er samtidig også at det er i det sørlige Tyskland de har det største energibehovet, mens i Nord Tyskland har de et voldsomt overskudd når det blåser mye.

Betaler Danmark for å stoppe vindkraftproduksjonen

På grunn av altfor lav overføringskapasitet på linjenettet mellom nord og sør så velger altså den tyske staten å betale flere av de danske vindkraftverkene for å stå i ro og IKKE produsere.Samtidig med dette er det altså at de tyske myndighetene presser norske myndigheter til å bygge ut mer av den samme ustabile vindkraften de selv ikke vil ha mer av. Er det rart vi i Norge blir forbannet?

Vi har hatt harde tyske hæler i Norge en gang før, og vi vil ikke ha dem tilbake, sier Kurt Oddekalv, leder i Norges Miljøvernforbund.

Last ned pressemelding her: http://984072-www.web.tornado-node.net/wp-content/uploads/2020/09/NMF_pressemelding_demonstrasjon_tysklands_ambassade-3.pdf

Se film fra knusingen her:

Relaterte artikler

nb_NONorwegian