NMF aksjon mot Dynea – krever at Dynea rydder gift fra Brånåsen søppeldeponi

Dynea – foto Lisbeth Andresen Romerike Blad

Krever kjemisk analyse av søppeldeponiet i Brånåsdalen

Beboere har i tiår vært eksponert for bl.a.  gassene Benzen ( ingen nedre grense for når kreftfremkallende) , Metan og Hydrogensulfid. Mange har med stor sannsynlighet fått helseskade.

Pottesur Direktør for Dynea møtte aksjonistene fra Miljøvernforbundet

Direktøren i Dynea likte aksjonen svært dårlig og var potte (dritt)sur i møtet med Miljøvernforbundet og pressen. Maken til nedovergeip er det sjelden(heldigvis) vi møter i miljøsaker. Direktøren har jo også vedkjent at det har foregått dumping over mange år, og aksjonen 29 september var nok dessverre en ubehagelig påminnelse om gamle giftige synder.

I en aksjon mot Dynea på Lillestrøm idag stanset aksjonister fra NMF transport ut og inn fra kjemibedriften i en knapp time. Kravet er at Dynea som på 70 og 80 tallet dumpet et ukjent antall tonn kjemisk avfall fra sin  produksjon nå rydder etter seg og tar sitt samfunnsansvar og sitt moralske ansvar.

Jobbet med Brånåsen saken i snart 3 år

Det er snart passert 3 år siden NMF krevde sanering av deponiet i Brånåsdalen. Våren 2018 anmeldte NMF Skedsmo kommune for brudd på både Forurensningsloven og Folkehelseloven.Høsten 2018 avholdt NMF folkemøte på Brånåsen. Ukjente mengder kjemisk avfall i deponietI årene 1970 til avslutningen av deponiet i 1991 ble det dumpet ukjente mengder avfallsstoffer fra Dynea. Da seilte bedriften under andre navn. “NMF mener det ikke er riktig at Dynea kunne gjøre dette, spesielt når en ser situasjonen på Brånåsen idag”

Frykter eksplosiv kloakk

NMF er redd for at løsemidler fra det kjemiske avfallet skal komme inn i kloakken og at denne i verste fall skal gå i luften. Det er nå viktig å få fortgang i mer drastiske tiltak på Brånåsen. Da er en kjemisk utredning i regi av Dynea et sted å begynne,  sier leder i Miljøvernforbundet Kurt Oddekalv.

Kommunen tildekker istedet for å grave opp dritten Status idag, 180 millioner brukt ingen endelig og tilfredsstillende  løsning

Kommunen har ifølge egne tall brukt over 180 millioner kroner siste 4 årene tilknyttet deponiet. En stor del av pengene er gått til utkjøp av  et antall beboere.  NMF er kjent med at det planlegges park på området uten at giften fjernes. Dette er en ut av syne ut av sinn politikk NMF mener er helt vanvittig. Det foregår fremdeles lufting og målinger i deponiet. Beboere har over flere år opplevd til dels sterkt forringede eiendommer via tiltak innendørs ( gedigne rør system for avsug å  gasser) graving i hager og uteområder som i perioder har sett ut som krigsrammet. Saken oppdateres.

Støtt oss – Bli medlem

Relaterte artikler

nb_NONorwegian