Støtteerklæring til Motvind Norge

Først vil vi gratulere med landsmøtet som skal avholdes nå til helgen.

Den situasjonen og det rotet som har utviklet seg den senere tiden har vært svært uheldig for all vindkraftmotstand i Norge. Dette har tatt unødig mye fokus bort fra viktige saker og aktuelle prosesser i en tid der dette har vært svært skadelig.

For Norges Miljøvernforbund (NMF) er det helt klart at innleid generalsekretær ikke skal kunne kaste det sittende styret, lovlig valgt på Sistranda, Frøya den 16. nov. 2019.

Det er helt normalt at organisasjoner har fødselsvansker, spesielt når en opplever slik pågang og vekst samtidig med et enormt saksområde en skal håndtere. Ingenting av dette er unormalt eller uforventet.

Jeg skrev tidligere et brev med bekymringer opp imot Rune Haaland som jeg historisk kjenner som en vindkrafttilhenger og teknofiksert person med dype røtter i Bellona-modellen som vi som oftest fant på motsatt side i viktige miljøsaker der store penger var involvert. Derfor våre tidligere bekymringer. Jeg fikk også svi for dette da jeg hadde et møte med Hogne Hongset og Rune Haaland i Oslo den 18/6 tidligere i år. På dette møtet ble det bedyret fra Rune Haaland at NMF skulle ta seg av pågående aksjoner på Haramsøya, mens Motvind skulle ta seg av det rettslige. Det ble samtidig også avtalt kommunikasjon mellom organisasjonene slik at misforståelser skulle unngås. 

Blekket i avtalen var knapt blitt tørt før Rune Haaland gliste mot meg på TV der han ble båret bort av politiet på Haramsøya. Dette hadde ikke blitt varslet og ødela samtidig for andre aksjoner. Derfor har vi ikke noe mer samarbeid med Rune Haaland. I dette spillet var Jan Helge Vassbø særdeles aktiv som forhandler og mellommann for, og i samarbeid med Rune Haaland.

Ellers har det vært min intensjon helt fra stiftelsen av Motvind Norge å ha et felles strategimøte her på miljøhotellet Seletun i Bergen. Dette for at organisasjonene skulle bli bedre kjent og for å unngå dobbeltarbeid på en sak vi har arbeidet aktivt med i mer enn 20 år. Vi har en bredde i miljøsaker og over 37 års faglig tyngde og erfaring i saksbehandling og aksjonisme. Invitasjonen ble gjentatte ganger formidlet til Motvind via Rune Haaland som hele tiden var positiv til at vi måtte gjennomføre et slikt møte. Tilbakemeldingen har hele tiden vært at det var flere i styret som var negativ til et slikt møte, så det ble aldri gjennomført. Nå i ettertid, når jeg har fått snakket med flere av styremedlemmene i Motvind Norge så har de ikke fått hørt noe om dette og de har vært helt ukjent med invitasjonen.

Norges Miljøvernforbund håper landsmøtet kan få ryddet opp i det som har vært og bygge en god og slagkraftig organisasjon for arbeidet videre. Selv om vi er forskjellige organisasjoner så har vi samme mål. Vi i NMF ønsker landsmøtet lykke til og ser frem til et godt samarbeid med Motvind Norge i tiden fremover. Kampen mot vindkraft og energibransjens herjinger behøver begge organisasjoner.

Miljøvennlige lykkeønskninger

fra Norges Miljøvernforbund,

_______________________

Kurt Willy Oddekalv    – Leder

Relaterte artikler

nb_NONorwegian