NMF anmelder nok engang et oppdrettsselskap for rømning av laks

Denne gangen er det oppdrett selskapet Bjørøya A/S som melder om rømning av 6000 oppdrettslaks på 5.7 kg. i Roan kommune, Trøndelag.

Rømt oppdrettslaks er en trussel mot villaksen da de har ulikt arvestoff. Ved rømning forurenses villaksens gener alvorlig av oppdrettslaksen. De ville laksestammer er genetisk programmert til å overleve i sitt naturlige miljø, og i sin barndoms elv spesielt, igjennom 1000 vis av år av evolusjon. Oppdrettslaksen er genetisk designet gjennom avl for å vokse raskest mulig innenfor merdene. Imidlertid gyter begge i samme vassdrag, og genetisk sammenblanding blir derfor resultatet.

Se anmeldelse her.

Lenke: Fortviler etter ny lakserømning

Relaterte artikler

nb_NONorwegian