NMF er i mot giftdeponi på Raudsand i Møre og Romsdal

Norges Miljøvernforbund krever full opprydding på Raudsand i det nedlagte gruveanlegget, og i deponiene i dagbruddene før det vurderes ny virksomhet i området.

NMF hadde et møte med ordfører i Nesset Kommune Rolf Jonas Hurlen hvor NMF lanserte et fellesråd bestående av lokale personer fra NMF og de lokale politikerne fra kommunene i Møre og Romsdal. Noe som ble godt mottatt av Ordfører Hurlen. Gruppa vil bli opprettet umiddelbart, og vil fremover jobbe aktivt for å kontrollere prosessen vedrørende opprydding . NMF holdt også et møte med et 30 talls politikerne i nabokommunene i etterkant med møtet med ordfører Hurlen, hvor det var et stort engasjement for saken. Alle disse politikerne var meget bekymret for situasjonen i Raudsand. De mente at et slikt giftdeponi ville skade omdømmet for lokale matproduktene, men også virke negativt i forhold til turistvirksomheten i området.

NMF var veldig fornøyd med dette møtet, og vi ble enige om at staten må på banen for å få ryddet opp den massive forurensingen fra Aluscantiden. NMF holdt også et vel organisert folkemøte hvor Kurt Oddekalv holdt et foredrag om historien vedrørende 30 års deponering av farlig avfall i gruvene i Raudsand . Det dukket opp rundt 100 personer for å høre om prosessen videre. Vi var meget fornøyd med engasjementet til de oppmøtte. Og NMF fikk samtidig en flott oppreisning for arbeidet NMF gjorde i 2002- 2003 da Aluscan ble slått konkurs.

Sjekk ut: Distriktsnyheter Møre og Romsdal

Relaterte artikler

nb_NONorwegian